3.5
Đánh giá:
Tiên Võ Đế Tôn
Average 3.5 / 5 out of 36
Tên khác:
Banished Disciple's Counterattack Immortal and Martial Venerable Emperor 灵武帝尊 선무제존
Tác giả
Hoạ sỹ
Thể loại
Kiểu truyện